TAKİP MESAFESİ

Karayolunda,aynı şeritte birbiri ardında hareket halinde olan iki araç arasındaki mesafeye TAKİP MESAFESİ denir.

Önceki aracın etkili freni halinde arkadaki sürücü takip mesafesini yeterli mesafede tutmamışsa öndeki araca çarpmak zorunda kalacaktır.

Bu nedenle araçlar arasındaki takip mesafesi çok önemlidir.

Bu mesafe,aracın kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre olmalıdır.

Örneğin birbirini takip eden araçların hızı 90 km/saat ise,takip mesafesi en az 45 metre olmalıdır.

Kol ve grup halinde araç kullananların araçları arasında,diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklıklar bulundurmak zorundadır. Bu ise takip mesafesinden az olmayacaktır.

Tehlikeli madde taşıyan araçlar,boş olarak trafiğe çıkmaları halinde,kendi sınıflarına giren araçlara ait hızla sürebilirler.

Takip mesafesi,yaklaşık olarak aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu kadardır.

TAKİP MESAFESİNİN KONTROLÜ

Takip mesafesinin yeterli olup olmadığını,88-89 sayma kuralı ile sürücüler kontrol edebilirler. Buna göre; öndeki araç,sürücüsü yol üzerindeki belli bir noktayı ( ağaç,levha,köprü kavşağı vb . ) gittiği anda takip eden sürücü normal söyleyişle 88.89 diye sayar. Rakamın son hecesini arkadaki sürücü söylediğinde,kendi aracı o belli bir noktaya gelmiş ise takip mesafesi normaldir,geçmiş ise takip mesafesi azdır. O noktaya gelmemişse takip mesafesi fazladır.

Bu kurala göre,hız düştükçe araçlar arasındaki takip mesafesi azalmaktadır.

Ayrıca kaygan yolda,gevşek malzemeli zeminde öndeki araçla takip mesafesi fazla tutulmalıdır.

Kol ve grup halinde ve düşük hızla giden araçlar nedeniyle karayolu üzerinde uzun konvoylar ulaşacağından öndeki araçları geçmek mümkün olmayacaktır.

Hız kuralını çiğnemekten ceza yazılan sürücülerden ceza yazıldığı tarihten itibaren 1 YIL İÇİNDE aynı kuralı 5 DEFA ihlal edenlerin sürücü belgeleri 1 YIL SÜREYLE GERİ ALINIR. Süre sonunda psiko-teknik muayeneden geçirilir. Herhangi bir manisi olmayanların sürücü belgeleri geri verilir.